Jöns Persson och Marna Olsdotter och Anna Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:5 (avregistrerat nummer) 1854 - 26 april 1873
Vallarum 9:2 (avregistrerat nummer) 6 maj 1823 - 26 april 1873

Jöns Persson var född den 22 oktober 1796 i Vallarum och han var son till åbon Per Håkansson född 1767 i Skepparöd och Hanna Nilsdotter född 1763 i Vallarum. Jöns gifter sig med Marna Olsdotter som var född den 13 december 1795 i Östra Kärrstorp. Marna var dotter till husmannen Ola Jeppsson och hans hustru Hanna. Marna avlider den 15 oktober 1841 strax efter att hon fött sitt femte barn. Jöns gifter om sig 1843 med Anna Johansdotter som var född den 14 mars 1819 i Andrarum. Hon kom från Långaröd 1843. Jöns var under en period anklagad för olydnad mot skjutsmannen. Familjen bor kvar i Vallarum nr 9 och där Jöns avlider den 24 november 1868 och där Anna avlider den 26 juni 1901.

Bouppteckning efter Marna Olsdotter som avled på Vallarum den 15 oktober 1841.

Bouppteckning efter Jöns Persson som avled på Vallarum nr 9 den 24 november 1868.

Bouppteckning efter Anna Johansdotter som avled på Vallarum nr 9 den 26 juni 1901.

Barn

NamnBeskrivning
Perfödd den 18 april 1830 i Vallarum. Jöns och Marnas barn.
Nilsfödd den 14 september 1835 i Vallarum. Jöns och Marnas barn. Nils Jönsson avlider den 15 maj 1843.
Elnafödd den 13 oktober 1822 i Vallarum. Jöns och Marnas barn. Jönsdotter flyttar till Vallarum 8 1844.
Karnafödd den 22 december 1832 i Vallarum. Jöns och Marnas barn.
Andersfödd den 2 oktober 1841 i Vallarum. Jöns och Marnas barn. Anders Jönsson avlider den 22 oktober 1841.
Marnafödd den 11 september 1844 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Marna gifter sig den 9 september 1865 med drängen Pehr Mårtensson i Ilstorp. Dom flyttar till Andrarum den 9 september 1865 och dom kommer tillbaka den 29 december 1865.
Anna född den 19 maj 1846 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Anna Jönsdotter avlider den 14 oktober 1847.
Nilsfödd den 22 januari 1848 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Nils Jönsson flyttar till Vallarum nr 11 den 24 oktober 1869. Nils blir åbo och gifter sig den 20 juni 1874 med Anna Olsdotter som var född den 21 december 1847 i Vallarum.
Olafödd den 16 maj 1849 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Ola Jönsson flyttar till Vallarum 11 1870.
Annafödd den 7 december 1850 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Anna Jönsdotter flyttar till Vallarum 8 den 24 oktober 1869. Anna Nordqvist, född Jönsdotter gifter sig den 14 juni 1873 med Nils Nilsson Nordqvist som var född den 12 april 1850 i Brandstad. Familjen är bosatt på Önneköp nr 4 i Långaröd och därAnna avlider den 3 april 1922 utav en magsjukdom och Nils, som var smedmästare, avlider den 14 november 1926 genom självmord medelst hängning.
Elsefödd den 21 juli 1852 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Else Jönsdotter avlider den 3 juli 1871.
Andersfödd den 13 augusti 1854 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Anders Jönsson flyttade till Vallarum nr 11 1872. Anders Jönsson gifter sig den 24 maj 1893 med Ingar Jönsson, född Andersdotter den 19 september 1854 i Västerstad. Familjen är bosatt i Torseke nr 6 i Fjälkestad och där Anders arbetar som snickare, avlider den 8 mars 1940 utav åderförkalkning och Ingar avlider 30 maj 1940 utav lungkatarr.
Pehrfödd den 5 juni 1857 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Pehr Jönsson flyttar till Fränninge nr 24 1873. Per Jönsson Molin gifter sig den 31 december 1886 med Sofia Molin, född Hansson den 6 december 1857 i Lunds landsförsamling. Familjen är bosatt på Billegården nr 8 i Lund och där Sofia avlider den 10 februari 1931 och där Pehr som arbetar som bagare avlider den 23 maj 1940.
Johanfödd den 31 oktober 1859 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Johan Jönsson avlider den 27 juli 1860 i Vallarum.
Johannafödd den 28 september 1867 i Vallarum. Jöns och Anna barn. Johanna Jönsdotter avlider den 15 oktober 1868.