Jöns Persson och Kersti Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup nr 2 ca 1796 - ca 1832
Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer) före 1832 – 3 november 1835

Jöns med familj bodde i Hårderup där Jöns föddes den 11 maj 1766 och han var gift med Kersti Persdotter född 9 september 1776 i Alestad. Dom fick tillsammans sex barn. Jöns föräldrar var Per Nilsson född i Fränninge och Kerstin Persdotter född 1735 och död i januari 1768 i Hårderup efter en tvillingfödsel.

”Jöns Persson dödde den 27 oktober 1834 af andtäppa och begravdes den 2 november, Allhelgonahelgen. Var 68 år och 5 månader gammal.” ”Den 17 januari 1847 afled av ålderdomsbräcklighet Åbo Enkan Kersti Pehrsdotter på Nr 2 Hårderup och jordfästes den 24 januari 1847, 70 år gammal.”

I samband med det laga skiftet 1832 beskriver man vad Jöns Persson har i ägo innan flytten.
”Boninghus 19 wäggerum i godt stånd
Brygghus 3 wäggerum
Uthus, wästra längan, 12 wäggerum i godt stånd med port
Uthus södra längan, 8 wäggerum i godt stånd
Skorsten
Brunn”

Bouppteckning efter Jöns Persson som avled den 27 oktober 1834.

Den 9 december 1834 förrättades bouppteckning efter före detta åboen Jöns Persson som i Hårderup som avled den 27 oktober 1834 och efter sig lämnat hustrun, änkan Kjersti Persdotter och barnen:
Pär, åbo
Nils
Elna, gift med åbon Lars Åkesson från Tullstorp
Ingar, 25 år

Bouppteckning efter Kersti Pehrsdotter som avled den 17 januari 1847.

Den 27 januari 1847 förrättades bouppteckning efter änkan Kjerstina Persdotter i Hårderup som avled
den 17 januari 1847. Kjerstina efterlämnade som dödsbodelägare:
sonen Nämndemannen Pehr Jönsson i Hårderup
sonen Nils Jönsson i Fränninge
dottern Elna, gift med hemmansägaren Lars Åkasson i Wallarum
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 100 Riksdaler och gravationerna uppgick till 2 Riksdaler.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 13 maj 1806 i Hårderup. Nils Jönsson gifte sig med Ingar Jönsdotter och bodde på Fränninge nr 29. Här avlider Nils den 4 november 1872. Ingar bor kvar på Fränninge nr 29 och där hon avlider den18 juni 1881.
Pehrfödd den 9 januari 1811 i Hårderup. Pehr Jönsson gifter sig med Elna Mattsdotter och dom övertar brukandet av Pehrs föräldragård 1835.
Elnafödd 27 augusti 1801 i Hårderup. Elna Jönsdotter gifte sig med Lars Åkesson som var född den 21 december 1801 i Tullstorp. Familjen var bosatt på Vallarum nr 14 i Fränninge och där Lars avlider den 2 juni 1870. Elna Jönsdotter avlider samma år den 21 oktober 1870 i Långaröd och där hon också blev jordfäst.
Annafödd 16 oktober 1804 i Hårderup. Döpt den 19 oktober 1804.
Ingarfödd 2 juni 1809 i Hårderup.
Bengtafödd 10 juli 1813 i Hårderup. Avlider den 22 juli 1814 i Hårderup.