Välj en sida

Jöns Persson och Kersti Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer) före 1832 – 3 november 1835

Jöns med familj bodde i Hårderup där Jöns föddes den 11 maj 1766 och han var gift med Kersti Persdotter född 9 september 1776 i Alestad. Dom fick tillsammans sex barn. Jöns föräldrar var Per Nilsson född i Fränninge och Kerstin Persdotter född 1735 och död i januari 1768 i Hårderup efter en tvillingfödsel.

”Jöns Persson dödde den 27 oktober 1834 af andtäppa och begravdes den 2 november, Allhelgonahelgen. Var 68 år och 5 månader gammal.” ”Den 17 januari 1847 afled av ålderdomsbräcklighet Åbo Enkan Kersti Pehrsdotter på Nr 2 Hårderup och jordfästes den 24 januari 1847, 70 år gammal.”

I samband med det laga skiftet 1832 beskriver man vad Jöns Persson har i ägo innan flytten.
”Boninghus 19 wäggerum i godt stånd
Brygghus 3 wäggerum
Uthus, wästra längan, 12 wäggerum i godt stånd med port
Uthus södra längan, 8 wäggerum i godt stånd
Skorsten
Brunn”

Bouppteckning efter Jöns Persson som avled den 27 oktober 1834.

Bouppteckning efter Kersti Pehrsdotter som avled den 17 januari 1847.

 

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 13 maj 1806 i Hårderup. Nils Jönsson gifte sig med Ingar Jönsdotter och bodde på Fränninge nr 29. Här avlider Nils den 4 november 1872. Ingar bor kvar på Fränninge nr 29 och där hon avlider den18 juni 1881.
Pehrfödd den 9 januari 1811 i Hårderup. Pehr Jönsson gifter sig med Elna Mattsdotter och dom övertar brukandet av Pehrs föräldragård 1835.
Elnafödd 27 augusti 1801 i Hårderup. Elna Jönsdotter gifte sig med Lars Åkesson som var född den 21 december 1801 i Tullstorp. Familjen var bosatt på Vallarum nr 14 i Fränninge och där Lars avlider den 2 juni 1870. Elna Jönsdotter avlider samma år den 21 oktober 1870 i Långaröd och där hon också blev jordfäst.
Annafödd 16 oktober 1804 i Hårderup. Döpt den 19 oktober 1804.
Ingarfödd 2 juni 1809 i Hårderup.
Bengtafödd 10 juli 1813 i Hårderup. Avlider den 22 juli 1814 i Hårderup.