Välj en sida

Jöns Persson och Gertrud Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:15 (avregistrerat nummer) 23 januari 1869 - 20 december 1890

Jöns Persson var född den 7 november 1822 i Lövestad och han var son till åbon på Lövestad nr 12 Per Rasmusson och hans hustru Else Hansdotter. Jöns gifter sig den 7 december 1856 med Gertrud Johansdotter som var född den 12 november 1822 i Fågeltofta. Gertrud var dotter till husmannen Johan Andersson och hans hustru Hanna i Fågeltofta nr 1. Familjen kom till Vallarum från Fågeltofta 1858. Familjen brukar gården fram till 1890 på deras son Anders tar över gården. Jöns och Gertrud bor kvar på Vallarum nr 14 och där Jöns avlider den 28 augusti 1894 och Gertrud avlider den 15 januari 1897.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1894, sid 1

Bouppteckning efter Jöns Persson som avled på Vallarum nr 14 den 28 augusti 1894.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1894, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1894, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1897, sid 1

Bouppteckning efter Gertrud Johansdotter som avled på Vallarum nr 14 den 15 januari 1897.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1897, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1897, sid 3

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 9 april 1858 i Fågeltofta. Nils Jönsson flyttade till Degeberga den 4 mars 1887 och han gifter sig den 20 juli 1888 med Elna Olsdotter som var född den 11 november 1858 i Degeberga. Familjen är bosatt på Bökestorp 2:6 där Nils är lantbrukare. Elna avlider den 20 oktober 1932 utav ålderdom och Nils bor kvar på gården och han avlider den 8 februari 1951.
Johannesfödd den 20 juli 1860 i Vallarum. Johannes var snickare och han emigrerade till Amerika den 24 mars 1884.
Anders född den 28 september 1862 i Vallarum. Anders tar över föräldragården 1890 och han gifter sig med Anna Olsdotter den 27 februari 1891. Anna var född den 25 januari 1866 i Fränninge. Familjen stannar kvar på Vallarum nr 14 och där Anders avlider den 8 maj 1907. Anna stannar kvar på Vallarum nr 14 och hon avlider den 28 maj 1925.