Jöns Persson och Bengta Jakobsdotter och Elna Persson, född Hallengren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 december 1874 – 30 december 1881
Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer) 21 augusti 1872 – 30 december 1881
Hårderup 1:14 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 december 1875 - 30 december 1881

Jöns Persson var född den 20 augusti 1841 i Hårderup och han var son till åbon på Hårderup nr 2 Per Jönsson och hans hustru Elna Matsdotter. Jöns gifte sig med Bengta Jakobsdotter, född 26 december 1848 i Lövestad, den 7 december 1872. Han blev Åbo på föräldragården 1868 när fadern avlidit. Jöns och Bengta får tillsammans två barn. Hustrun Bengta avlider den 3 mars 1881. Jöns gifter om sig den 28 december 1882 med Elna Hallengren ifrån Fränninge, född den 29 februari 1844 i Fränninge. Elna var dotter till åbon Pehr Nilsson och hans hustru Ingri Hallengren. Jöns och Elna får inga gemensamma barn. Jöns avlider den 7 december 1918 av ”hjärtförlamning”. Elna Hallengren avlider den 1 oktober 1935 på Hårderup nr 2 i Fränninge.

Källa: Socialdemokraten lördagen den 2 augusti 1902

Bouppteckning för Bengta Jacobsdotter som avled den 3 mars 1881.

Den 22 mars 1881 förrättades bouppteckning efter åboen Jöns Pehrssons på Hårderup nr 2 avlidna hustru Bengta Jakobsdotter som avled den 3 mars 1881 och efterlämnade utom änklingen Jöns Pehrsson:
sonen Pehr, född den 4 juli 1876
I dödsboet ingick enligt åtkomsthandlingar å den 21 augusti 1872 och äktenskapsförord har makarna
sig förvärvat 1/4 mantal Hårderup nr 2 och fastebrev å 87/1536 mantal Hårderup nr 6 den 30 december
1874 samt 3/32 mantal å Hårderup nr 1 som tillsammans upptogs till taxeringsvärdet på 22 800 kr.
Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 27 158 kr och skulderna uppgick till 6 000 kr
vilket innebar att behållningen i dödsboet var 21 158 kr.

Bouppteckning för Jöns Persson som avled den 7 december 1918.

Den 10 januari 1919 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Jöns Persson på Hårderup
nr 2 som avled den 7 december 1918 och efter sig lämnat som sterbhusdelägare änkan Elna Persson
samt i tidigare äktenskapet med förut avlidna hustrun Bengta Jacobsdotter sammanavlade sonen
Civilingenjören Pehr J Frenell i Göteborg.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 3/64 mantal å nr 1 Hårderup, 1/8 mantal å nr 2 Hårderup
samt 87/3072 mantal å Hårderup nr 6 som den avlidne bekommit i giftorätt efter sin avlidna maka
Bengta Jacobsdotter enligt för honom därå utfärdat lagfartsbevis daterat den 2 juli 1907. Samtliga
fastigheter upptogs till taxeringsvärdet på totalt 16 600 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick
till 38 545 kr samt skulderna till 523 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 38 022 kr.

Bouppteckning för Elna Persson, född Hallengren som avled den 1 oktober 1935.

Den 8 oktober 1935 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Persson på Hårderup nr 3 som var född år 1844 och död den 1 oktober 1935 och efterlämnade som sterbhusdelägare:
systern Bengta avliden, med efterlämnat barn:
dottern Elna gift före år 1921 med källarmästaren Ola Mårtensson i Tomelilla.
dottern änkan Johanna Persson, född Andersson i Vollsjö.
dottern Ingrid gift före år 1921 med lantbrukaren Anders Persson i Heinge.
systern Anna avliden med efterlämnat:
dottern Kristina gift för 1921 med före detta lantbrukaren Per Nilsson på Fränninge nr 28.
På grund av ett mellan förbemälda avlidna och hennes förut avlidne man Jöns Persson i Hårderup den 26 april 1915 upprättade testamente antecknandes förbemälde Jöns Persson i ett tidigare äktenskap födde
sonen Ingenjören Per Frenell i Göteborg, gift före 1921 med Greta Frenell.
Tillgångarna i boet uppgick till 11 034 kr och det fanns skulder på 602 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 10 431 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Kerstifödd 4 februari 1875 i Hårderup, död 7 mars 1875.
Perfödd 4 juli 1876. Per utbildar sig till civilingenjör och flyttar till Gustav Vasa församling i Stockholm. Han kallar sig Frenell.