Jöns Pehrsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:3 (avregistrerat nummer) 27 oktober 1853 - 1 april 1876

Jöns Pehrsson var född den 28 september 1826 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Pehr Jönsson och Eljena Bengtsdotter. Jöns äger fastigheten under perioden 1853 till och med 1876 då han säljer ut den i fyra olika delar. I kyrkboken står det om Jöns att ” han bor i Östra Kärrstorp, Rönås. Lever tillsammans med Lovisa Petersdotter och är skriven i Hårderup.” Om hans “sambo” står det i kyrkboken: “Bor i Rönås där hon lever tillsammans med Jöns Pehrsson och förer ett liderligt och supigt leverne”.