Välj en sida

Jöns Olsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:39 (avregistrerat nummer) 24 april 1886 - 24 april 1886
Fränninge 2:11 (avregistrerat nummer) 2 november 1880 - 2 november 1880
Starrarps Ora 1:44 (avregistrerat nummer) 24 april 1886 - 24 april 1886