Jöns Olsson och Ingar Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 15 maj 1866 - 10 mars 1879
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 15 maj 1866 - 10 mars 1879
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 15 maj 1866 - 10 mars 1879

Jöns Olsson föddes den 4 maj 1837 i Lövestad och Jöns var son till åbon på Heinge nr 9, Ola Torkelsson och hans hustru Anna Jönsdotter. Jöns gifter sig den 1 april 1864 med åbodottern på gården Ingar Månsdotter som var dotter till Måns Nilsson och hans hustru Kjersten Persdotter. Ingar var född den 11 oktober 1838 i Starrarp. Familjen flyttar till Tolånga och till Jöns föräldragård på Norra Björkeröd nr 1. Ingar avlider den 8 mars 1910 på Norra Björkeröd nr 1 i Tolånga. Jöns avlider utav ålderdomssvaghet den 6 februari 1922.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 5 mars 1865 i Starrarp. Anna Persson, född Jönsson var gift och blev änka den 2 oktober 1937 och hon avlider själv den 17 december 1948 i Östra Björkeröd nr 1:4.
Kjerstifödd den 2 maj 1868 i Starrarp. Kjersti Larsson, född Olsson var folkbokförd i Tomelilla och Kjersti gifte sig den 30 juli 1897. Hon blev änka den 29 januari 1938. Kjersti avled den 5 januari 1945 i Uven 252 F.
Mathilda född 17 juli 1876 i Tolånga. Mathilda Andersson, född Olsson var gift och hon blev änka den 23 juli 1922. Mathilda var kyrkoboförd i Maria fösamling i Helsingborg där hon avlider den 10 april 1942 i Kv Tjädern.
Oloffödd 13 april 1871 i Tolånga. Olof gifte sig med Christina Emmy Persson från Fränninge församling den 14 september 1906. Olof blir åbo på föräldragården och familjen flyttar till Vollsjö den 8 augusti 1917. Olof avlider den 18 februari 1950 i Vollsjö 31:160.
Christinafödd den 30 oktober 1873 i Tolånga. Flyttar till Ystad den 16 oktober 1897.
Elisefödd 11 maj 1879 i Tolånga. Flyttar till St Köpinge 1897 och till Ronneby den 12 december 1902. Hon var ogift och i Tolånga arbetade hon som butiks- biträde. Senare är Elise kyrkobokförd i Jakobs församling i Stockholm och avlider på Malmskillnadsgatan 48 B i Stockholm den 7 februari 1939. i Stockholm arbetade hon som skollärarinna.