Jöns Olsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:2 (avregistrerat nummer) 30 december 1886 -
Vallarum 3:6 (avregistrerat nummer) 30 juni 1870 - 11 oktober 1941
Vallarum 3:5 Stensro (avregistrerat nummer) 30 juni 1870 - 11 november 1908
Vallarum 3:4 (avregistrerat nummer) 30 juni 1870 - 1908
Fränninge 7:35 (aktuellt nummer) 30 oktober 1902 - 20 december 1904
Fränninge 7:33 (aktuellt nummer) 30 oktober 1902 - 20 december 1904
Fränninge 7:32 (aktuellt nummer) 30 oktober 1902 - 20 december 1904
Fränninge 7:26 (aktuellt nummer) 23 november 1914 - 13 maj 1940
Fränninge 7:25 (aktuellt nummer) 30 oktober 1902 - 20 december 1904
30 oktober 1902 - 20 december 1904
Fränninge 7:23 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1902 - 20 december 1904
Fränninge 7:22 (aktuellt nummer) 30 oktober 1902 - 24 november 1903
Fränninge 7:21 (aktuellt nummer) 30 oktober 1902 - 7 oktober 1903
Fränninge 7:20 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1902 - 20 december 1904
Fränninge 7:13 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1902 -
Fränninge 7:8 (aktuellt nummer) 30 december 1886 - 20 december 1904
Starrarp 10:2 (aktuellt nummer) 5 februari 1878 - 2 februari 1904

Jöns Olsson var född den 28 januari 1855 i Starrarp och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Jönsson och Hanna Andersdotter. Jöns gifter sig den 29 juni 1877 med Elna Olsdotter född 13 maj 1854 i Fränninge. Elna var dotter till åbon på Fränninge nr 23 Ola Nilsson och hans hustru Hanna Olsdotter. Jöns och Elna äger även fastigheten Vallarum 3:4 som Elna erhöll som arv efter sina föräldrar. Man säljer en del, om 1/20 mantal av fastigheten i Vallarum 1908 och resterande del om 1/80 mantal säljer dödsbodelägarna efter Elna 1941. Jöns Olsson var landstingsman och han avlider den 2 februari 1904 då han avhänder sig livet genom hängning. Elna Olsdotter bor kvar på Fränninge nr 7 fram till sin död den 7 mars 1940 utav ålderdomssvaghet.

Svenska Amerikanaren den 1 mars 1904

Artikeln här till höger är en notis som var införd i tidningen “Svenska Amerikanaren” som utgavs i Amerika. Denna notis var införd den 1 mars 1904.

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Jöns Olsson som avled på Fränninge nr 7 den 2 februari 1904.

Bouppteckning efter Elna Olsdotter som avled på Fränninge den 7 mars 1940.

 

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 5 april 1878 i Starrarp. Johanna Ohlsson, född Jönsson gifter sig den 18 september 1903 i Fränninge med Handlande Olof Olsson och dom var bosatta på Fränninge nr 14. Olof avlider den 1 maj 1946 och Johanna avlider den 13 september 1946.
Oloffödd den 17 november 1879 i Starrarp. Olof Jönsson gifter sig 6 december 1918 med Hedda Dorothéa Thuvesson född den 6 februari 1889 i Vollsjö. Familjen är bosatt på Fränninge 7:49. Hedda Dorothéa avlider i Fränninge utav cancer den 22 augusti 1940. Hon avlider på Lunds lasarett. Olof bor kvar på Fränninge 7:49 och där han avlider den 5 november 1962.
Annafödd den 23 augusti 1883 i Fränninge. Anna Frick, född Jönsson gifter sig den 8 augusti 1913 med Nils Martin Frick, född den 5 april 1884 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt på Sankt Johannesgatan 3 i Malmö och där Nils Martin avlider den 21 december 1954 och där Anna avlider den 25 maj 1964.
Emmafödd den 9 juli 1885 i Fränninge. Emma Jönsson avlider den 19 juni 1886.
Emmafödd den 15 oktober 1887 i Fränninge. Emma Jönsson flyttar till Hedvig Eleonora församling i Stockholm den 30 september 1924. Hon återvänder till Fränninge 1925. Emma Jönsson förblev ogift hela livet och hon var bosatt på Fränninge 7:49 och hon avlider den 27 juli 1965.
Selmafödd den 17 januari 1890 i Fränninge. Selma Jönsson flyttar till Ystad den 29 oktober 1921. Selma gifter sig den 14 oktober 1921 med Anders Wilhelm Olsson. Familjen var bosatt på Bruksgatan 18 i Ystad. Anders Wilhelm avlider den 10 december 1970 och Selma Olsson, född Jönsson avlider den 3 maj 1971.
Gustavfödd den 22 maj 1894 i Fränninge. Gustav bytte efternamn till Niwough och han gifter sig den 8 juli 1920 med Maria Olofina Niwongh, född Andersson. Maria Olofina var född den 3 februari 1894 i Fränninge. Familjen är bosatt på Erik Dahlbergsgatan 3 i Kristianstad. Gustav avlider den 13 februari 1942 och Maria Olofina avlider den 22 mars 1945. Gustav var disponent och avdelningschef i Krisitianstad.
Andersfödd 18 maj 1897 i Fränninge. Anders tar sig efternamnet Niwong och han gifter sig den 28 september 1923 med Vera Augusta Niwong, född Stenström den 28 september 1897 i Fränninge. Familjen är bosatt på Tyresövägen 411 i Enskede och han avlider den 4 april 1954. Vera Augusta arbetar son skrivbiträde och hon är senare bosatt på Hässleholmsvägen 8 i Skarpnäck. Hon avlider den 20 januari 1967 i Skarpnäck.