Jöns Olsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer) 1834 - 1835