Jöns Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 29 januari 1897 - 10 augusti 1901