Jöns Sjögren och Margit Sjögren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 26 november 1966 - 27 augusti 1969
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 26 november 1966 - 27 augusti 1969
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 26 november 1966 - 27 augusti 1969