Jöns Nilsson och Nils Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer) 27 juli 1885 - 27 juli 1885