Jöns Nilsson och Kersti Westerdahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1884 -1912
Fränninge 18:12 (avregistrerat nummer) 1 april 1926 - 27 december 1935
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1905 - 3 december 1912
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1905 – 3 december 1912
Hårderup 2:9 A (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 december 1912 - 12 februari 1927

Jöns Nilsson är född i Tolånga den 15 november 1858. Jöns var son till åbon på Näsby nr 2 Nils Nilsson och hans hustru Hanna Andersdotter. Den 27 oktober 1883 i Tolånga gifter sig Nils med Kerstin Westerdahl som är småskolelärarinna i Hörr. Kerstin är född i Snårestad den 24 januari 1854. Kerstin var dotter till Sven Westerdahl och hans hustru Boel Olsdotter i Snårestad. Jöns och Kerstin flyttade från Tolånga till Hårderup Nr 5 den 18 juli 1884 där dom arrenderade mark. 1912 flyttade dom från Hårdrup Nr 5 till Hårderup Nr 2 där Jöns blir Åbo. Jöns och Kerstin flyttar till Nr 18 i Fränninge 1926 där Jöns benämns som hemmansägare. Kersti avlider den 1 oktober 1935 och där Jöns Nilsson avlider den 23 juli 1938 i Fränninge nr 18 utav cancer i prostatan.

Bouppteckning efter Kersti Nilsson, född Westerdahl som avled utav ålderdomssvaghet den 1 oktober 1935 och hon begravdes den 8 oktober 1935.

Den 27 december 1935 förrättades bouppteckning efter hustrun Kerstin Nilsson på Fränninge nr 18, gift före 1921, död den 1 oktober 1935 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare maken åboen Jöns Nilsson Frenninge samt med honom under äktenskapet födda barnen:
sonen, arrendatorn Johan Jönsson i Rönås, gift år 1916 med Anna Jönsson.
dottern Agnes, gift 1916 med hemmansägaren Oscar Johansson, Frenninge.
dottern änkan Hilda Lundström i Glostorp.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/64 mantal Fränninge nr 18:12 enligt lagfartsbevis den 13 januari 1927 och upptogs till taxeringsvärdet på 2 800 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till totalt 4 415 kr och där fanns inga skulder så behållningen i dödsboet var 4 415 kr.

Bouppteckning efter Jöns Nilsson bortgång den 23 juli 1938. Han begravdes den 31 juli 1938.

Den 18 december 1938 förrättades bouppteckning efter före detta lantbrukaren änklingen Jöns Nilsson på Fränninge nr 18, född 1858, avled den 23 juli 1938 och efterlämnade såsom dödsbodelägare barnen:
sonen Lantbrukaren Johan Jönsson i Rönås, gift 1916 med Anna Jönsson
dottern Agnes, gift 1916 med handlaren Oscar Johansson Askeröd.
dottern änkan Hilda Lundström, Glostorp.
Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 4 661 kr och skulder uppgick till 3 340 kr vilket ger en behållning på 3 340 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Johanfödd 15 september 1884 i Fränninge. Johan gifte sig 1910 och flyttade till Öved den 2 juli 1910. Han gifte sig med Kristina Åkesson. Dom är folkbokförda på Karoli i Malmö där Johan avlider den 26 oktober 1944.
Hilda Christinafödd 28 januari 1887 i Fränninge. Hilda Christina Lundström, född Jönsson gifter sig den 7 juni 1919 med Lars Andersson Lundström född den 18 januari 1871 i Löderup. Lars avlider i Hårderup 2:8 den 1 augusti 1929 och Hilda Christina avlider den 18 januari 1970 i Böste 2:2.
Agnes Maria född 4 juni 1889 i Fränninge. Agnes Maria Johansson, född Jönsson gifter sig den 18 februari 1916 i Fränninge med lantbrukaren Nils Oskar Emanuel Johansson på Vollsjö nr 16. Agnes Maria flyttar till Vollsjö samtidigt. Nils Oskar avlider den 21 mars 1945 boende i Askeröd nr 1. Agnes Maria flyttar till Lund där hon avlider den 23 december 1967 på Hospitalsträdgården 694C.
Eloffödd 8 januari 1892 i Fränninge. Elof var musikstuderande. Han flyttade till Östra Sallerup 1918. Elof Jönsson förblev ogift och han är folkbokförd i Fjälkinge där han avlider den 14 mars 1922 i Fjälkinge nr 49. Han arbetade som kantor och avled på Kristianstads lasarett men är begravd i Fränninge.