Jöns Nilsson och Emma Alfrida Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer) 26 november 1910 - 6 mars 1945
Vallarum 14:41 (aktuellt nummer) 15 september 1945 - 8 maj 1954
Vallarum 7:31 (avregistrerat nummer) 5 februari 1920 - 6 mars 1945
Vallarum 7:25 (avregistrerat nummer) 26 november 1910 - 6 mars 1945

Jöns Nilsson föddes den 13 april 1879 och var son till de tidigare ägarna av fastigheten, Nils Månsson och Anna Jönsdotter. Jöns gifte sig den 11 augusti 1817 med Emma Alfrida Svensson född i Östraby den 11 augusti 1882. Hon kom från Östraby den 20 augusti 1917. Familjen bor och är verksam på Fränninge 7:8 och som senare byter nummer till 7:25. Familjen flyttar till Vallarum 14:41 1945 och där dom bor fram tills sin död. Emma Alfrida avlider den 3 januari 1952 och Jöns avlider den 30 november 1953.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 redovisade Jöns Nilsson två fastigheter, Vallarum 7:25 och 7:31 och där arealen totalt var 10 hektar varav 8 hektar åkermark och 2 hektar skogsmark. Man hade investerat i fyra jordbruksmaskiner. I boningshus och stallar fanns inget vatten eller avlopp installerat. Däremot hade man investerat i elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Emma Alfrida Svensson som avled på Vallarum nr 14 den 3 januari 1952.

Bouppteckning efter Jöns Nilsson som avled på Vallarum den 30 november 1953.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Sigfrid Gunnarfödd den 16 januari 1918 i Vallarum. Nils Sigfrid Gunnar Nilsson förblev ogift hela livet och han är 1994 folkbokförd i Fränninge. Senare är han bosatt hos sin syster Hertha Andersson i Rönås nr 1 och här avlider han den 24 januari 1996.
Hertha Linnea Ingeborgfödd den 28 september 1919 i Vallarum. Hartha Linnea Ingeborg Andersson gifte sig den 16 mars 1947 med Nils Mauritz Andersson född den 12 maj 1916 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt på Rönås nr 8 och här avlider Nils Mauritz den 9 juni 1981. Hertha Linnea Ingeborg är bosatt på Rönåsvägen nr 173 och här avlider hon den 19 juni 2010.