Jöns Nilsson och Elna Nilsdotter och Ingar Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 11 maj 1867 - 22 oktober 1880

Jöns Nilsson var född den 11 augusti 1835 i Ingelstad och han var gift med Elna Nilsdotter som var född den 27 oktober 1832 i Östra Kärrstorp. Elna var dotter till åbon Nils Andersson och hans hustru Ingar Nilsdotter på Rönås nr 5. Familjen brukar gården och där Elna avlider den 19 februari 1880 i Hårderup. Jöns gifter om sig med Ingar Mårtensdotter som var född den 27 november 1842 i Östra Kärrstorp. Jöns avlider den 22 september 1885 i Hårderup nr 4. Ingar och barnen flyttar till Vallarum nr 9 där Ingar gifter sig med åbon Hans Jönsson.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled den 19 februari 1880.

Den 6 april 1880 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Jöns Nilssons på Hårderup nr 4 avlidna hustru Elna Nilsddotter som avled den 19 februari 1880 och efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare änklingen Jöns Nilsson samt deras sammanavlade barnen:
sonen Nils, 5 år
dottern Ingrid, 13 år
dottern Hanna, 9 år
I bouppteckningen upptogs sterbhusets fasta egendom skatterusthållet Hårderup nr 4, 1/16 mantal efter åsatt taxeringsvärdet på 3 400 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 5 495 kr och skulderna uppgick till 87 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 5 408 kr

Bouppteckning efter Jöns Nilsson som avled den 22 september 1885.

Den 10 oktober 1885 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Jöns Nilsson å Hårderup nr 4 som avled den 22 september 1885 och efterlämnade arvingarna hustrun, änkan Ingar Mårtensdotter samt de under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Nils, född 9 augusti 1874
dottern Hanna, född 2 november 1870
dottern Elna född 8 maj 1882
I Bouppteckningen upptogs fastigheten 7/192 mantal Hårderup nr 4 till taxeringsvärdet på 2 216 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 5 229 kr och skulder på totalt 1 372 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 3 857 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Ingrifödd den 17 april 1867 i Hårderup. Jöns och Elnas barn. Jönsdotter avlider den 10 maj 1884.
Hannafödd den 2 november 1870 i Hårderup. Jöns och Elnas barn. Hanna Olsson, född Jönsdotter gifter sig den 9 juni 1893 med Anders Olsson som var född den 20 september 1864 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt på Östra Kärrstorp nr 4 och där Hanna avlider den 7 mars 1939 och där Anders avlider den 5 november 1948.
Nilsfödd den 9 augusti 1874 i Hårderup. Jöns och Elnas barn. Nils Jönsson var ogift hela livet och han var bosatt på Östra Kärrstorp nr 1 och där han avlider den 27 oktober 1904.
Elnafödd den 8 maj 1882 i Hårderup. Jöns Och Ingars barn. Lovén, född Jönsdotter gifter sig den 27 maj 1908 med Olof Nilsson Lovén som var född den 4 juli 1878 i Långaröd. Familjen var bosatt på Vallarum nr 9 och där Olof avlider den 7 juli 1937 och där Elna avlider den