Jöns Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 26 januari 1888 - 12 december 1901

Jöns Nilsson var född 7 maj 1858 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Nils Nilsson och Karna Olsdotter. Nils lever ogift och han avlider den 21 december 1898 på Lunds Lasarett.