Jöns Mårtensson och Karna Mårtensson, född Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer) 30 juli 1902 - 18 januari 1906
Starrarps Ora 1:54 (avregistrerat nummer) 31 mars 1917 - 20 januari 1947
Starrarps Ora 1:53 (avregistrerat nummer) 30 juli 1902 - 25 juni 1930
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 4 april 1917 - 1 augusti 1939
Starrarps Ora 1:38 (avregistrerat nummer) 30 juli 1902 - 25 juni 1930
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 11 mars 1940 – 20 april 1947

Jöns Mårtensson var född den 17 september 1867 i Starrarps Ora och han var son till åbon i Starrarps Ora Mårten Trulsson och hans hustru Hanna Andersdotter. Jöns gifter sig den 23 december 1899 med Karna Andersdotter som var född i Vallarum nr 8 den 26 januari 1868. Karna Var dotter till Anders Bengtsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Senare är familjen på Hårderup 4:11 och där avlider Jöns den 26 januari 1947 och Karna avlider den 21 oktober 1951.

Bouppteckning efter Jöns Mårtensson som avled i Hårderup nr 4 den 26 januari 1947.

Den 20 april 1947 förrättades bouppteckning efter fastighetsägaren Jöns Mårtensson, Hårderup, född 1867 i äktenskap förenad 1899 med efterlevande änkan Karna Mårtensson, avled den 26 januari 1947 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
änkan Karna Mårtensson, samt barnen:
dottern, husföreståndarinna Anna Jönsson, Fränninge, ogift
sonen, lantbrukaren, Anton Jönsson, Starrarps Ora, gift med Hilda Jönsson
dottern, Hilda, gift med lantbrukaren Gösta Persson, Fulltofta
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/512 mantal Hårderup nr 4 (Hårderup 4:11) enligt lagfartsbevis den 17 april 1940 och upptogs till taxeringsvärdet på 3 300 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 10 835 kr och där fanns skulder på 866 kr vilket var begravningskostnaderna. Behållningen i bouppteckningen uppgick till 9 969 kr.

Bouppteckning efter Karna Mårtensson, född Andersdotter som avled i Hårderup nr 4 den 21 oktober 1951.

Den 19 januari 1952 förrättades bouppteckning efter änkefru Karna Mårtensson, född den 26 januari 1868, avled den 21 oktober 1951. Den avlidna som var änka efter Jöns Mårtensson, med vilken hon ingått äktenskap 1899, efterlämnar såsom dödsbodelägare, barnen:
dottern, husföreståndarinna Anna Jönsson, Fränninge, ogift
sonen, lantbrukaren, Anton Jönsson, Starrarps Ora, gift med Hilda Jönsson
dottern, Hilda, gift med lantbrukaren Gösta Persson, Fulltofta
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/512 mantal Hårderup nr 4 (Hårderup 4:11) enligt lagfartsbevis den 17 april 1940 och upptogs till taxeringsvärdet på 3 300 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 4 679 kr och det fanns skulder på 4 223 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 455 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Elvirafödd den 28 februari 1901 i Starrarps Ora. Anna Elvira flyttade till Östarby den 21 november 1928. Anna Elvira Jönsson förblev ogift hela livet och hon var 1992 folkbokförd i Vollsjö. Senare är hon skriven på Mossvägen 15 i Perstorp och där hon avlider den 27 november 1995.
Otto Antonfödd den 8 november 1904 i Starrarps Ora. Otto Anton Jönsson gifter sig den 19 juli 1930 med Hilda Albertina Jönsson, född Månsson den 3 december 1901 i Starrarps Ora. Familjen är skriven på Starrarp nr 7 och här avlider Otto Anton den 22 november 1986 och senare är Hilda Albertina skriven på Ågårdsvägen 5 i Vollsjö och här avlider hon den 7 april 1990.
Hilda Martinafödd den 24 mars 1909 i Starrarps Ora. Hilda martina Persson, född Jönsson gifte sig den 4 juni 1937 med Karl Gösta Persson som var född den 26 oktober 1910 i Hörby. Familjen är senare bosatt på Kvarngatan 24 i Hörby och där Hilda Martina avlider den 12 november 2003. Karl Gösta flyttar till Mossvägen 15 i Perstorp och där han avlider den 23 mars 2012.