Jöns Jeppsson och Anna Maria Jeppsson, född Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 16 oktober 1953 - 12 maj 1956

Jöns Jeppsson var född den 15 maj 1888 i Hörup och han var son till statardrängen Jeppa Nilsson på Gyllerupps gård och hans hustru Mätta Jönsdotter. Jöns var gift med Anna Maria Jeppsson, född Svensson. Anna Maria var dotter till statardrängen på Gyllerups Gård Sven Jönsson och hans hustru Ingeborg Persdotter. Familjen kom till Starrarps Ora ifrån Valleberga den 5 augusti 1949. Anna Maria avlider på Starrarps Ora 1:48 den 28 februari 1956. Jöns är senare bosatt på Lövestad nr 8 och där han avlider den 6 februari 1977.