Välj en sida

Jöns Isaksson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 3 september 1868 - 28 augusti 1903
Starrarp 6:10 (avregistrerat nummer) 3 september 1868 - 28 augusti 1903
Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer) 3 september 1868 - 28 augusti 1903

Jöns blir åbo på föräldragården i Bjälkhult och då även brukare av Starrarp 6:10. Jöns var son till åbon Isak Nilsson och hans hustru Elna Jönsdotter och föddes den 14 oktober 1838 i Bjälkhult. Den 26 oktober 1866 gifter sig Jöns med Elna Nilsdotter som var född i Östra Sallerup den 29 maj 1842. Elna var dotter till åbon på Tattarp nr 1, Nils Persson och hans hustru Ingar Eriksdotter. Jöns Isaksson avlider den 22 juni 1903 i lunginflammation och begrovs den 28 juni. Elna Nilsdotter avlider den 18 november 1922 utav hjärnblödning och begrovs den 26 november.

Bouppteckning efter Jöns Isaksson som avled i Bjälkhult den 22 juni 1903.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled i Bjälkhult den 18 november 1922.

Barn

NamnBeskrivning
Elsafödd den 1 mars 1870 i Bjälkhult. Elsa avlider den 19 mars 1875 i Bjälkhult i en icke angiven sjukdom.
Ingridfödd den 17 oktober 1871 i Bjälkhult. Ingrid Olsson, född Jönsson gifter sig den 28 oktober 1898 med åbon från Tattarp, Östra Sallerup Nils Olsson född den 5 september 1870. Ingrid avlider i Bjälkhult den 27 november 1945.
Oloffödd den 9 december 1874 i Bjälkhult. Olof blir ny åbo på föräldragården 1907 och han gifte sig med Maria Nilsson född den 25 mars 1879 i Vallrum nr 2.
Elsefödd 19 juli 1877 i Bjälkhult. Else olsson, född Jönsdotter gifte sig den 7 april 1905 i Fränninge med åbosonen från Östra Sallerup Nils Olsson som var född den 7 april 1878. Nils avlider den 25 november 1946 i Pärup nr 1. Else avlider den 13 februari 1968 i Gladsax nr 1.