Jöns Hansson och Hanna Hansson, född Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 november 1911 - 11 mars 1922
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 11 mars 1910 - 11 mars 1922

Jöns Hansson är född i Hårderup den 5 januari 1863. Jöns återvänder från Amerika den 12 december 1904 där han enligt husförhörslängden vistats ”utan giltigt betyg”. Den 22 juni 1905 gifter sig Jöns med Hanna Jönsdotter som är dotter till Åbon Jöns Svensson och hans hustru Ingri Hallengren. Hanna är född 13 juli 1862 i Öved. Eftersom Jöns Svensson avled 31 januari 1902 är det troligt att Jöns Hansson övertar gården när han gifter sig med Hanna. Jöns och Hanna driver gården fram till 1910 då de båda tillsammans med Ingri Hallengren flyttar till Hårderup Nr 1. Ingri Hallengren avlider 1919 och Jöns tillsammans med hustrun flyttar 1922 till Fränninge Nr 15 där han är skriven som hemmansägare. Jöns föddes på Hårderup nr 9 och var son till Hans Svensson och hans hustru Kjersti Olsdotter. Jöns reste till Amerika den 3 mars 1892 och vistades i St Paul, Minnesota och återvände till Fränninge 1904. Jöns Hansson avlider den 13 februari 1936 utav “hjärtförlamning” och begrovs den 20 februari 1936. Hanna Jönsdotter bor kvar på Fränninge nr 15 och där hon avlider den 1 november 1944.

Bouppteckning för Jöns Hansson som avled den 13 februari 1936.

Den 16 mars 1936 förrättades bouppteckning efter före detta lantbrukaren Jöns Persson i Fränninge, född år 1863, gift 1905 och död den 13 februari 1936, utan att efterlämna bröstarvingar varför såsom dödsbodelägare antecknas
änkan Hanna Hansson
På grund av ett makarna emellan den 28 juli 1922 upprättade testamente antecknas den avlidnes arvingar:
Brodern, änklingen Anders Hansson, Starrarp
Brodern Nils Hansson, Skumparp, avliden men efterlämnade barn.
Brodern Per Hansson i Amerika å okänd ort.
Brodern Sven Hansson i Amerika å okänd ort.
Systern Anna Hansson, gift före 1921 med husägaren Ola Jönsson i Löberöd.
I dödsboet ingick fastigheten Gatuhuset Fränninge 15:1 enligt lagfartsbevis den 11 februari 1926 och som upptages till taxeringsvärdet på 5 500 kr. De totala tillgångarna uppgick till 33 655 kr och det fanns skulder på 710 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 32 945 kr.

Bouppteckning för Hanna Jönsdotter som avled den 1 oktober 1944.

Den 10 oktober 1944 förrättades bouppteckning efter änkan Hanna Hansson, född Jönsdotter i Fränninge, född år 1862, avled den 1 oktober 1944 och efterlämnade som dödsbodelägare:
Avlidne brodern Anders Jönsson, Fränninge, efterlämnade barn
Avlidne brodern Sven Jönsson, Fränninge, efterlämnade barn
Förut avlidne mannen Jöns Hanssons arvingar ( äktenskapet ingånget 1905)
Avlidne brodern Anders Hansson, Starrarp, efterlämnade barn
Avlidne brodern Nils Hansson, Skumparp, efterlämnade barn
Avlidne brodern Per Hansson, efterlämnade barn
Brodern Sven Hansson vistande i Amerika å okänd ort
Inga fastigheter finns registrerade i bouppteckningen och de totala tillgångarna uppgick till 31 923 kr och skulderna uppgick till 1618 kr viket ger en behållning i dödsboet på 30 305 kr.