Jöns Hansson Åkerblom och Elna Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 juni 1883 – 27 mars 1916
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 december 1912 - 16 augusti 1915

Jöns Hansson Åkerblom, född i Smedstorp den 13 mars 1940, kom till Hårderup den 10 februari 1883 från Onslunda. Samma år gifte han sig med Elna Jönsson, född i Vallarum. Elna kom närmast från Vallarum nr 15 när hon flyttade till Hårderup den 22 juni 1883. Jöns var son till åbon å nr 14 Tunby i Smedstorp Hans Johansson och hans hustru Sara Jönsdotter. Elna föddes i Vallarum nr 15 den 22 februari 1860 och var dotter till åbon Jöns Nilsson och hans hustru Karna Jönsdotter. Jöns avlider den 7 juni 1915 och Elna avlider den 7 mars 1916 i lunginflammation. Båda avlider i Hårderup nr 6.

Bouppteckning efter Jöns Hansson Åkerblom som avled på Hårderup nr 6 den 7 juni 1915.

Den 16 augusti 1915 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Jöns Åkerblom på Hårderup nr 6 som avled den 7 juni 1915 och efter sig lämnade såsom arvtagare änkan Elna Jönsdotter samt under äktenskapet födde barn:
sonen Viktor Åkerblom
sonen Otto Åkerblom
sonen Alfred Åkerblom
sonen Anton Åkerblom
dottern Elis Åkerblom
sonen Olof Åkerblom
sonen Ivar Åkerblom
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/192 mantal Hårderup nr 6 samt 1/18 mantal Hårderup nr 8 till dess taxeringsvärde på den förste om 600 kr och den sistnämnda till 6 000 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 7 110 kr och det fanns skulder på 5 521 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 1 588 kr.

Bouppteckning efter Elna Jönsson som avled på Hårderup den 7 mars 1916.

Den 27 mars 1916 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Elan Jönsdotter Åkerblom som avled den 7 mars 1916 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare under äktenskapet med Jöns Åkerblom födda barnen:
sonen Viktor Åkerblom, vistande på Fjerestadsgård
sonen Otto Åkerblom, arrendator på Hårderup nr 8
sonen Alfred Åkerblom, vistande i Ahlestad
sonen Anton Åkerblom, vistelseort Starrarp
dottern Elis Åkerblom, född 30 maj 1900
sonen Olof Åkerblom, född den 18 april 1903
sonen Ivar Åkerblom, född den 8 maj 1907
I bouppteckning nämns att fastigheterna försålts om 1/18 mantal Hårderup nr 8 den 27 mars 1916 för ett pris av 9 000 kr varav hälften taxeras till Elna. Dom totala tillgångarna uppgick till 6 104 kr och skulderna uppgick till 3 334 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 2 770 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Viktorfödd 1 januari 1884 Hårderup. Flyttar till Ö Kärrstorp 1908. Är 1971 folkbokförd i Fjärestad nr 17 i Helsingborgs kommun. Viktor förblir ogift hela livet och han avlider den 23 juli 1973.
Ottofödd 22 september 1885 i Hårderup. Blir ny åbo på föräldragården Hårderup 8:4. Otto gifter sig den 28 december 1912 med åbodotter från Skumparp Olga Beata Magnusson född den 22 februari 1893. Familjen är folkbokförd på Hårderup 18:1 och där Otto avlider den 1 januari 1965.
Alfredfödd 6 december 1887 i Hårderup. Flyttar till Ö Kärrstorp 1909. Alfred Åkerblom gifter sig den 31 mars 1917 med Elna Johanna Kristina Åkerblom som var född i Danmark den 26 juli 1895. Familjen är folkbokförd på Skumparp nr 1 och där Alfred avlider den 27 februari 1972. Elna Johanna Kristina är senare folkbokförd på Fränninge nr 45 och där hon avlider den 15 juni 1985.
Antonfödd 9 november 1890 i Hårderup. Flyttar till Malmö 1914. Flyttar senare till Starrarp nr 2 där han är skräddare. Är senare folkbokförd i Västra Skrävlinge och han gifter sig med Elsa Maria Åkerblom född den 20 juli 1892 i Lund. Dom bor på Sjöblads väg nr 3 i Västra Skrävlinge och där Anton avlider den 30 maj 1980 och Elsa Maria avlider den 26 februari 1985.
Eloffödd 14 augusti 1893 i Hårderup. Avlider 6 februari 1895.
Eloffödd 5 november 1895 i Hårderup. Avlider 18 december 1898.
Adolffödd 10 mars 1898 i Hårderup. Avlider 4 september 1899.
Anna Elisefödd 30 maj 1900 i Hårderup. Är sömmerska och flyttar till sin bror Anton i Starrarp nr 2. Anna Elise Åkerblom förblir ogift livet ut och hon är folkbokförd i Östraby 1974 och hon är bosatt på Sniberup nr 4 där hon avlider den 13 april 1986.
Oloffödd 18 april 1903 i Hårderup. Flyttar till Östra Kärrstorp 1920. Olof gifter sig den 21 mars 1936 med Hanna Ingeborg Åkerblom född den 2 november 1912 i Långaröd. Familjen är folkbokförd på Ådalsvägen 13 A i Vollsjö där Hanna Ingeborg avlider den 2 februari 1996. Olof Åkerblom avlider den 16 november 1996 i Fuglie i Trelleborgs kommun.
Ivarfödd 8 maj 1907 i Hårderup. Ivar gifter sig den 7 november 1928 med Ester Elvira Olsson från Pärup i Östar Sallerup och dom bosätter sig i Starrarp nr 2. Ester Elvira var född den 12 februari 1909 i Östra Sallerup. Familjen är folkbokförd på Fränninge nr 66 och där Ivar avlider den 12 december 1981. Ester Elvira är senare folkbokförd i Södra Åsum och hon avlider den 1 augusti 1988 på Sjöbo Sjukhem avd 3.