Jöns Håkansson och Hanna Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:4 (avregistrerat nummer) före 1836 - 1847

Jöns Håkansson var född den 2 september 1814 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna Håkan Mattsson och hans hustru Elna Eriksdotter. Jöns gifter sig med Hanna Svensdotter som var född den 4 juni 1807 i Orås. Jöns var dömd vid Färs tingsrätt den 29 oktober 1845 för första resan stöld utan inbrott. Jöns avlider den 8 januari 1847 i oangiven sjukdom endast 32 år gammal. Hanna avlider den 3 april 1866.

Bouppteckning efter Jöns Håkansson som avled på Vallarum den 8 januari 1847.

Barn

NamnBeskrivning
Ola född den 24 april 1833 i Vallarum. Flyttade till Östra Sallerup 1851. Ola förblev ogift hela livet och han var bosatt i Askeröd nr 2 i Västerstad och han avlider den 9 januari 1903 i Askeröd som fattighjon.
Nils född den 12 januari 1836 i Vallarum.
Elsefödd den 9 juli 1838 i Vallarum. Avlider den 6 januari 1855.
Ingarfödd den 5 januari 1842 i Vallarum. Hon flyttar till Öved 1858.
Nilsfödd den 21 februari 1846 i Vallarum. Nils var folkbokförd i Fränninge nr 12 och han var ogift hela livet. Han avlider den 9 juli 1905 enligt kyrkboken: "Afhände sig lifvet genom hängning. Begrovs härstädes i stillhet i enlighet med Kungl. Majts befallnings. Skrivelse af 15 juli 1905."