Jöns Gresson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 1836 - 1838

Jöns Gresson erhöll fastigheten i samband med arvsskiftet efter Anders Åkasson.

Jöns Gresson arbetade som dräng hos Anders Åkasson under 1815 – 1816 då han flyttade till Starrarp nr 5. Jöns kom 1815 från Skartofta. Jöns var född den 30 augusti 1797 i Starrarp och var son till Gräs Hellman och Dorotea Jönsdotter.