Välj en sida

Jöns Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 30 juni 1898 - 4 december 1901
30 juni 1898 - 4 december 1901
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 30 juni 1898 – 8 mars 1905

Jöns Andersson föddes den 9 september 1872 i Östra Kärrstorp och kom från Ullstorp den 12 maj 1899 och är i husförhörslängden skriven som åbo och trädgårdsmästare. Jöns förblev ogift hela livet. Jöns flyttade till Västra Sallerup den 7 juni 1901. Senare är han folkbokförd på Torget 43 i Vollsjö och han avlider den 9 februari 1935.