Jöns Andersson och Fia Larsson samt Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:27 (avregistrerat nummer) 27 september 1901 - 1 maj 1903
Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer) 27 september 1901 - 1 maj 1903
Hårderup 1:6 – 1:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 19 februari 1897 - 14 mars 1930

Jöns Andersson föddes i Fränninge den 18 november 1861 och han var son till åbon på Fränninge nr 20 Anders Nilsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Anders reste till Amerika den 15 februari 1886 och återvände 1897 från Amerika och bosatte sig som åbo i Hårderup på föräldragården som han ärvde. Den 30 september 1899 gifte Jöns sig med Fia Larsson född i Starrarps Ora den 3 september 1871. Fia flyttade till Hårderup 1899 från Starrarps Ohra. Hon var dotter till åbon Lars Olsson och hans hustru Ingar Nilsdotter i Starrarps Ora. Den 15 juni 1903 avlider Fia i ”Barnsnöd”. Jöns gifter om sig den 5 oktober 1907 med Anna Nilsson född 20 november 1856 i Långaröd. Anna var dotter till åbon på Skepparöd 3 och 4 i Långaröd Nils Nilsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Den 25 november 1930 flyttar Jöns och Anna till Vollsjö och bosätter sig på Torget nr 30. Anna avlider den 13 maj 1938 på Ystads lasarett. Senare är Jöns bosatt på Vollsjö 7:2 och han avlider den 8 juli 1948.

Bouppteckning den 30 juli 1903 efter Fia Larssons bortgång den 15 juni 1903.

Den 30 juli 1903 upprättades bouppteckning efter åboen Jöns Andersson på Hårderup nr 1 avlidna hustru Fia Larsdotter som avlidit den 15 juni 1903 och efterlämnat såsom sterbhusdelägare änklingen Jöns Andersson samt de gemensamma barnen
sonen Albert Ludvig född 19 juni 1900
dottern Ester Maltina född 10 oktober 1901
I bouppteckningen framgår att 1903 fanns det på gården 2 sto, 4 kor, 1 kviga, 1 kalv, 2 får, 3 lamm, 4 grisar samt 40 höns och kycklingar. I bouppteckning framgår det att fastigheten Hårderup 1, 5/72 mantal förvärvades den 19 februari 1897 och upptages i bouppteckning till taxeringsvärdet på 5 600 kr. Totalt uppgår tillgångarna till 11 222 kr och skulderna till 4 256 kr. detta innebär att behållningen i dödsboet är 6 966 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Albert Ludvigfödd 19 juni 1900 i Hårderup. Flyttar till Tomelilla den 31 maj 1929. Albert Ludvig gifter sig men han slijer sig den 9 juni 1977. Han är bosatt i Tomelilla på Grönegatan 6 B och han avlider den 14 maj 1984.
Ester Maltinafödd 11 oktober 1901 i Hårderup. Flyttar till Vollsjö den 6 december 1927. Ester Maltina Nilsson gifter sig den 27 maj 1927 i Fränninge med Olof Harald Nilsson som var född den 31 maj 1901 i Vollsjö. Dom bosätter sig på Vollsjö nr 7 efter vigseln. Senare är familjen bosatt på Kärleksgatan 3 i Sjöbo och där Ester Maltina avlider den 16 april 1982. Olof Harald flyttar till Solkullen i Vollsjö och han avlider den 7 mars 1992.