Jöns Andersson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:22 (avregistrerat nummer) 4 juni 1898 - 3 september 1918

Jöns Andersson var född den 29 november 1861 i Hörby och han var son till åbon på Röinge nr 4 Anders Bengtsson och hans hustru Bengta Jönsdotter. Jöns och Elna kom till vallarum från Hörby den 20 mars 1897 och sedan gifte dom sig den 18 maj 1897. Elna olsdotter var född den 12 april 1861 i Östra Sallerup. Elna var dotter till åbon på Guddastad nr 1 i Östra Sallerup Ola Pehrsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Familjen är senare bosatt på Brunslöv nr 7 i Östraby och här avlider Jöns den 25 juni 1934. Elna avlider den 13 januari 1946 utav lunginflammation.