Jöns Andersson och Bengta Torkelsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:12 (avregistrerat nummer) 15 maj 1866 - 30 mars 1883
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 17 augusti 1876 - 30 mars 1883

Jöns Andersson var född den 5 april 1836 i Vallarum. Jöns var son till åbon i Vallarum Anders Christiansson och hans hustru Bengta Månsdotter. Jöns gifter sig den 16 juli 1864 med Bengta Torkelsdotter som var född den 17 februari 1845 i Ravlunda. Paret flyttar till Vallarum nr 9 i samband med vigseln och då kommer Jöns ifrån Vallarum nr 14 och Bengta kom från Ravlunda. Familjen bor kvar i Vallarum nr 9 fram till den 31 oktober 1887 då man flyttar till Västerstad. Man bosätter sig i Västerstad nr 22 och där Jöns avlider den 8 december 1892 utav kräfta i
magen. Bengta gifter senare om sig och bosätter sig i Solon nr 6 i Ljungby i Kronobergs län och där hon avlider den 5 januari 1932 utav ålderdomssvaghet.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd den 12 juli 1865 i Vallarum. Anders Jönsson Gräns gifter sig den 30 oktober 1891 med Anna Maria Gräns, född Schmidt den 7 juli 1859 i Fränninge. Familjen är bosatt i Lunds Domkyrkoförsamling i Norrtull nr 2 och där Anna Maria avlider den 17 februari 1938. Anders arbetade som konservator och han avlider den 27 oktober 1945.
Hanna född den 22 augusti 1868 i Vallarum. Hanna Schmidt född Gräns gifter sig den 29 december 1893 med fabrikör Anders Johan Schmidt som var född den 24 juli 1861 i Fränninge. Familjen var bosatt i Solon nr 6 i Ljungby i Kronobergs län. Anders Johan avlider den 9 maj 1930 utav lunginflammation. Senare är Hanna bosatt på Parkgatan nr 13 i Ljungby och där hon avlider den 16 maj 1956.
Pehrfödd den 10 oktober 1872 i Vallarum. Per Jönsson var bosatt i Västerstad nr 22 och där han avlider den 10 november 1889.
Idafödd den 1 oktober 1877 i Vallarum. Ida avlider den 24 december 1878.
Nilsfödd den 10 mars 1880 i Vallarum. Nils Gräns gifter sig den 23 juni 1910 med Hanna Gräns, född Isaksson den 6 april 1878 i Västerstad. Familjen är bosatt på Smedjan i Ljungby och där Nils arbetar som folkskolelärare. Nils avlider den 29 mars 1946 och senare så flyttar Hanna till Kungsgatan 7 i Ljungby. Hanna avlider den 3 mars 1956.