Jöns Andersson och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 23 november 1925 - 22 november 1926