Jöns Andersson och Anna Mattsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:2 Fränningelund (avregistrerat nummer) 1835 - 20 december 1871
Fränninge 23:19 (avregistrerat nummer) 19 januari 1866 - 22 april 1881

Jöns Andersson var född den 27 oktober 1808 i Fränninge och han var son till Anders Jönsson och hans hustru Sissa Nilsdotter i Fränninge. Jöns gifter sig med Anna Mattsdotter som var född den 19 februari 1812 i Starrarp. Anna var dotter till Mats Nilsson och hans hustru Karna Jönsdotter i Starrarp. Jöns var riksdagsman och kyrkvärd och dom äger fastigheten fram till 1871 då deras son Anders övertar gården. Familjen bor kvar på Fränninge nr 27 och där Jöns avlider den 24 april 1881 och där Anna avlider den 25 april 1894.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd den 3 november 1833 i Fränninge. Anders Jönsson gifter sig den 19 juni 1868 med Elna Nilsdotter som var född den 27 februari 1840 i Linderöd. Familjen övertar Anders föräldragård 1871 och driver den fram till 1905.
Elnafödd den 16 mars 1832 i Fränninge. Elna Andersson gifter sig den 2 november 1855 med Jöns Andersson som var född den 2 augusti 1831 i Östraby. Familjen är senare bosatt på Västergatan 3 a i Hörby och där Elna avlider den 26 mars 1918 och Jöns avlider den 27 maj 1919.
Kerstifödd den 8 april 1836 i Fränninge.
Svenfödd den 4 februari 1838 i Fränninge. Sven var bosatt på Fränninge nr 27 och han var ogift. Sven avlider den 5 november 1867.
Hannafödd den 22 januari 1842 i Fränninge. Hanna Johansson gifte sig den 14 juli 1871 med Jöns Johansson som var född 1847. Jöns avlider den 9 augusti 1876 i Kyrkhult i Högseröd. Senare är Hanna bosatt på Raus Grund nr 3 i Raus och hon avlider den 12 november 1904.