Jöns Andersson och Anders Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 26:1 (avregistrerat nummer) 28 december 1850 - 28 december 1850