Jöns Andersson (Bjälkhult)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 17 juli 1878 - 17 juli 1878
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 1882 -