Jöns Åkesson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:14 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1869 - 25 april 1881

Jöns Åkesson var född den 3 augusti 1827 i Långaröd och han gifte sig med Elna Nilsdotter som var född den 27 september 1844 i Hårderup. Elna var dotter till Nils Månsson och hans hustru Bengta Månsdotter. Hon kom till Vallarum från Hårderup nr 3 den 11 november 1866. Elna avlider den 16 september 1899. Senare är Jöns bosatt på Vallarum nr 10 och han avlider den 7 augusti 1907.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled på Vallarum nr 10 den 16 september 1899.

Bouppteckning efter Jöns Åkesson som avled på Vallarum nr 10 den 7 augusti 1907.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 13 maj 1870 i Vallarum. Nils Jönsson var snickare och han gifte sig den 28 oktober 1905 med Emilia Jönsson som var född den 10 juni 1876 i Brandstad. Familjen är bosatt på Torget 51 i Vollsjö och här avlider Nils den 27 februari 1940. Senare är Emilia bosatt på Vollsjö 31:118 och hon avlider den 28 juni 1963.
Augustfödd den 15 maj 1873 i Vallarum. August Jönsson avlider den 2 december 1876.
Oloffödd den 19 oktober 1875 i Vallarum. Olof Jönsson avlider den 8 november 1876.
Augustfödd den 27 december 1877 i Vallarum. August Jönsson avlider den 26 juli 1905 på Lunds lasarett.
Oloffödd den 5 mars 1880 i Vallarum. Olof Jönsson var f. d. artillerist utbildad i Karlskrona och han förblev ogift livet ut. Han avlider på Östraby nr 1, ålderdomshemmet den 26 december 1954.