Jonas Pettersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 30 april 1923 - 10 juni 1936

Jonas Pettersson var född den 4 juli 1870 i Fränninge och han var son till Hanna Nilsson Saxberg somvar piga i Puus och som senare bodde i fastigheten Hårderup 3:14. Jonas emigrerade i början av 1890-talet till Amerika och han förklarades som obefintlig i kyrkboken den 20 juni 1898. Han äger fastigheten Hårderup 3:14 under perioden 1923 fram till 1936. Han antogs ha avlidit den 31 december 1933 och han dödförklarades den 15 maj 1936.