Välj en sida

John Olsson och Hanna Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 19 mars 1875 - 31 januari 1903
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 26 mars 1913 - 29 januari 1916

John Olsson föddes den 16 december 1841 i Andrarum och och han gifte sig den 19 augusti 1865 i Fränninge med åbodottern Hanna Johansdotter på Vallarum nr 7, samma gård som John arbetade på som dräng. Hanna föddes den 3 februari 1838 i Vallarum nr 15 och hon var dotter till åbon Johan Christoffersson och hans hustru Karna Svensdotter. Familjen bor kvar i Vallarum och där John avlider den 1 juli 1915 utav ålderdomssvaghet i en ålder av 74 år. John begravdes den 9 juli 1915. Hanna avlider den 21 mars 1916 utav ålderdomssvaghet i en ålder av 78 år. Hanna begravdes den 28 mars 1916.

Bouppteckning efter John Olsson som avled på Hårderup nr 4 den 1 juli 1915.

Bouppteckning efter Hanna Johansdotter som avled på Hårderup nr 4 den 21 mars 1916.

Barn

NamnBeskrivning
Nils född den 2 september 1866 i Vallarum. Nils Johnsson gifte sig den 23 juni 1894 i Raus församling med Mathilda Persson född den 31 januari 1859 i Bårslöv. Familjen är folkbokförd i kvarteret Apelsinen i Raus och Mathilda avlider den 24 mars 1928 utav lunginflamation. Nils flyttar till ålderdomshemmet i Maria församling i Helsingborg där han avlider den 2 juni 1946.
Annafödd den 16 augusti 1868 i Vallarum. Anna Johnsdotter avlider den 18 februari 1879 i Vallarum nr 5 i en ålder av 10 år.
Elnafödd den 5 augusti 1871 i Vallarum. Elna Johnsdotter flyttar till Östra Kärrstorp den 24 oktober 1890. Elna Nilsson, född Johnsdotter gifte sig och hon blev änka den 19 september 1912. Hon var folkbokförd i Hörby, Salsta stg 814. Elna avled den 9 mars 1950.
Olafödd den 13 maj 1875 i Vallarum. Ola avlider i koppor den 16 februari 1881 i Vallarum i en ålder av 6 år.
Per född den 19 september 1877 i Vallarum. Avlider 1 år gammal den 9 november 1878 utav en halssjukdom.
Annafödd den 22 september 1879 i Vallarum. Avlider utav koppor den 24 februari 1881 ej fyllda två år.