John Nilsson och Ingar Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup nr 3 1824 - 1832
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 april 1850 - 1853
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1832 - 1853

Åbo John Nilsson föddes i Fränninge den 14 september och döptes den 15 september 1798 och han gifte sig den 31 mars 1823 med Ingar Johansdotter som föddes den 8 juli 1797 i Hårderup. John var med vid det laga skiftet 1832 där det noteras följande om den gård de bodde på innan det laga skiftet genomförde:

“John Nilsson har:
Boningshus med 12 wäggerum i medelmåttigt stånd
Uthus 10 wäggerum i medelmåttigt stånd
66 wäggerum uthus i medelmåttigt stånd
Skorsten
Brunn
Pantofflabod”
John Nilsson utskiftar och får dess plan i södre vång och på utmarken ifrån ån till Fränninge rågång. Den ny fastigheten Hårderup 3:2 och 1/6 mantal var ett skatterusthåll som John erhöll med utflyttningsskyldighet. John är åbo på gården till 1853 då sonen Per tar över och blir Åbo. Han lever sedan kvar på gården som ”före detta” Åbo fram till sin död den 18 februari 1867. John avlider i en  ålder av 68 år, 5 månader och 2 dagar. Han begravdes den 24 februari 1867. Johns hustru Ingar Johansdotter lever kvar på gården och avlider där den 25 mars 1890. Ingar var 93 år, 2 månader och 17 dagar gammal när hon avled. Ingar begravdes den 1 april 1890.

Bouppteckningen efter Ingar Johansdotter som var änka efter John Nilsson och där Ingar avled den 23 mars 1890. Arvingar var sönerna Nils Johansson som var åbo på Fränninge nr 18 och Pehr Johnsson som var åbo på Hårderup 1 samt döttrarna Ingar som var gift med åbon på Nils Nilsson på Fränninge nr 5 och Kersti som var änka efter Anders Johnsson i Vollsjö.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 19 augusti och döpt 22 augusti 1824 i Hårderup, flyttade till Fränninge nr 18 1844. 1849 blir Nils Åbo på Fränninge Nr 18 1/16 mantal. Samma år, den 19 november gifter han sig med Karna Pehrsdotter född 19 november 1817 i Fränninge. Nils avlider den 24 maj 1902 i Fränninge nr 18. Karna bor kvar på Fränninge nr 18 och där hon avlider den 5 november 1877.
Perfödd 19 november och döpt 25 november 1827 i Hårderup. Pehr stannar kvar på föräldragården och blir ny åbo.
Ingarfödd 25 oktober och döpt 26 oktober 1834. Ingar blir piga på gården när Per övertar föräldragården 1853. 1859 flyttar hon till Frenninge Nr 5 där hon gifter sig med Åbon Nils Nilsson och dom får tillsammans 6 barn. Ingar blev änka den 5 mars 1913 och Ingar avlider åtta dagar senare den 13 mars 1913. Båda avlider i Fränninge nr 2 utav ålderdomssvaghet.
Kjerstifödd 21 januari och döpt den 22 januari 1837 i Hårderup. Kjersti följer med brodern Nils till Frenninge Nr 18 1844 men flyttar så småningom tillbaka till fädernegården. 1853 flyttar hon åter till Fränninge Nr 18 och blir piga. Hon gifter sig senare med Anders Johnsson som var född den 11 november 1834 i Östra Kärrstorp. Dom bosätter sig i Vollsjö och där Anders avlider den 23 december 1889. 1890 återvänder Kersti till Fränninge och hon avlider den 29 september 1917.