John Lauritz Schöld och Ester Kristina Schöld, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:10 (avregistrerat nummer) 22 juni 1948 - 30 april 1949
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 20 november 1943 - 16 mars 1947

John Schöld var född den 3 maj 1916 och var son till Nils Schöld, född 1877, död 1934 och hans hustru Johanna Larsson, född 1882. Den 26 april 1941 gifter sig John med Ester Kristina Andersson född den 24 juli 1917. John Lauritz Schöld var född i Fränninge men är senare, 1995, folkbokförd i Södra Sandby där han avlider den 2 juni 1996. Han hustru Ester Kristina var född i Tolånga och avlider i Häggenäs Ringsborg 4915 i Höör den 19 april 2012.

Fastigheten omfattade totalt 24,7 hektar, varav 15,3 hektar var åker och 8,0 hektar var skog. Man har byggt gödselstad med cement och investerat i en del jordbruksmaskiner. Vatten var inte indraget i stallar eller boningshus men det var elektricitet indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Jan Erikfödd den 20 september 1942 Lund.
Klas Göranfödd den 5 juni 1944 i Fränninge.