John-Erik Ottosson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:36 (avregistrerat nummer) 29 februari 1980 -
Vallarum 14:34 (avregistrerat nummer) 29 februari 1980 -
Vallarum 13:4 (aktuellt nummer) 29 februari 1980 -
Vallarum 13:2 (avregistrerat nummer) 29 februari 1980 -
Vallarum 12:6 (avregistrerat nummer) 29 februari 1980 -
Vallarum 8:16 (aktuellt nummer) 8 juni 1971 -
Vallarum 6:7 (avregistrerat nummer) 16 april 1952 - 29 februari 1980