Johannes Persson och Christina Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) 6 december 1916 - 18 november 1950
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 6 december 1916 - 18 november 1950

Johannes Persson var född den 27 december 1878 i Skumparp och han var son till åbon i Skumparp Per Nilsson och hans hustru Elna Jönsdotter. Johannes var ett tvillingbarn men hans syster var dödfödd. Han gifter sig den 31 december 1903 i Fränninge med Christina Jönsson som var dotter till torparen i Bjälkhult Jöns Olsson och hans hustru Edla Nilsdotter. Christina var född den 9 april 1881 i Bjälkhult. Johannes avlider den 7 september 1950 i Starrarp 5:1 och Christina avlider den 29 mars 1964 i Starrarp nr 5:1.

Bouppteckning efter Johannes Persson som avled på Starrarp nr 5 den 7 september 1950.

Den 18 november 1950 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Johannes Persson på Starrarp nr 5 som född den 27 december 1878, gift 1903 med efterlevande änkan Kristina Persson på Starrarp nr 5, avled den 7 september 1950 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare förutom änkan, barnen:
dottern Ellen Viola, gift med hemmansägaren Gottfrid Nilsson, Starrarp nr 3.
sonen chauffören Olof Hilding Persson, Lundavägen 75, Malmö, gift med Annie Persson
dottern fröken Annie Amalia Persson, Rundelsgatan 31, Eslöv, ogift.
sonen textilarbetaren Nils Artur Persson, Köpenhamnsvägen 33 B, Malmö, ogift.
sonen chauffören Stig Hugo Persson, Amiralsgatan 10 Malmö, gift med Margit Person.
sonen stuveriarbetaren Edgard Reinhold Persson, Lilla Trädgårdsgatan 10, Malmö, ogift.
dottern Rut Helfrid, gift med fabrikören Arne Rasmusson, Engelbrektsgatan 13, Trelleborg.
sonen lantbrukaren Gösta Arnold Persson, Örup nr 7, Kongsmarken, gift med Emmy Persson.
sonen järnvägstjänstemannen Einar Birger Persson, Sparbanksvägen 76 Stockholm, gift med Eva Persson.
dottern Siri Gunborg, gift med Fil. Lic. Kjell Ekström, Rantzowgatan 1, Malmö
dottern Ethel Margit, gift med Leg läkaren Fredrik Ilien, Rallaregatan 2 C, Lund.
I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp 5:1 om 131/4096 mantal till taxeringsvärdet på 10 800 kr. I bouppteckningen var de totala tillgångarna 33 592 kr och det fanns skulder på 4 065 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 29 527 kr.

Jordbruksräkningen 1944, Johannes Persson

Källa: SCB; Jordbruksräkningen 1944

I jordbruksräkningen 1944 uppgavs att fastigheten omfattade totalt 6 hektar varav 5,9 hektar var åkermark och att 2 hektar åkermark var täckdikade med tegelrör och att 2 hektar var täckdikat med annat material. Det fanns en gödselstad byggd av annat material och att det saknades en urinbrunn. Man hade investerat i två jordbruksmaskiner. En hästhacka och en hästräfsor på hjul. Man hade installerat vatten och avlopp i boningshuset men inte i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Ellen Violafödd 8 september 1901 i Bjälkhult. Christinas barn. Ellen Viola Nilsson, född Persson var gift med Gottfrid Nilsson född den 25 december 1890 i Fränninge. Gottfrid avlider den 8 oktober 1968 i Starrarp 3:26 och Ellen Viola avlider den 17 augusti 1992 i Solkullen i Vollsjö.
Olof Hildingfödd 14 augusti 1904 i Bjälkhult. Olof Hilding Persson gifte sig den 8 april 1934 med Annie Elina Persson född i Östraby den 4 oktober 1906. Olof Hilding flyttade till Malmö den 1 augusti 1927 och familjen var folkbokförd på Lundavägen 75 i Malmö. Olof Hilding avlider den 5 december 1974 och Annie Elina avlider den 8 april 1987. Båda avlider i Malmö.
Annie Amalia född den 13 januari 1907 i Bjälkhult. Annie Amalia Andersson, född Persson gifter sig den 22 mars 1952 med Karl Emil Andersson som var född den 24 oktober 1900 i Bosarp. Karl Emil avlider den 18 februari 1987 på Vallare- vägen 2 i Eslöv och Annie Amalia avlider den 6 juli 1993 på Selarpsvägen 34 i Eslöv.
Nils Arturfödd den 5 oktober 1908 i Bjälkhult. Nils Artur Persson förblev ogift och han var folkbokförd i Slottsstaden i Malmö. Han avlider den 19 november 1981 på Doktorsgatan 1, Gästhemmet i Tyringe.
Stig Hugofödd den 4 augusti 1910 i Bjälkhult. Stig Hugo Persson arbetar som chaufför och är folkbokförd i Slottsstaden i Malmö på och han var gift med Margit Linnea Persson född i St Pauli församling i Malmö den 20 mars 1916. Margit Linnea arbetade som presserska. Hon avlider den 21 februari 1992 på Köpenhamnsvägen 44C i Malmö och Stig Hugo avlider den 5 april 2000 i Malmö.
Edgard Reinholdfödd den 28 januari 1912 i Bjälkhult. Edgard Reinhold Persson var ogift och han var folkbokförd i St Petri församling i Malmö. Han avlider den 16 april 1970 i Malmö.
Ruth Helfridfödd den 17 februari 1914 i Bjälkhult. Ruth Helfrid Rasmusson, född Persson gifte sig den 19 november 1938 med Arne Edvin Rasmusson som var född i Lund den 22 oktober 1914. Arne Edvin avlider den 26 juni 1982 bosatt på Hedvägen 11 i Trelleborg och Ruth Helfrid avlider den 29 oktober 1991 på Wemmenhögsvägen 19 i Trelleborg.
Gösta Arnoldfödd den 6 mars 1916 i Starrarp. Gösta Arnold Persson gifter sig den 30 mars 1946 i Esarp. Familjen var folkbokförd i Esarp. Han gifte sig med Tea Emmy Viola Knutsson som var född den 1 september 1918. Gösta Arnold arbetade som lantbrukare på Örup nr 7 och Tea Emmy Viola arbetade som husföre- ståndarinna på Örup 7:2. Gösta Arnold avlider den 1 juni 1997 på Örup nr 5 i Staffanstorp och Tea Emmy Viola avlider den 11 februari 2015 i Sankt Staffan i Staffanstorp.
Birger Einarfödd den 2 april 1918 i Starrarp. Birger Einar Persson gifter sig den 13 januari 1945 och är bosatt i Vantör i Stockholm på Vintrosagatan 52 i Bandhagen. Han avlider den 19 maj 2008.
Siri Gunborgfödd den 25 augusti 1920 i Starrarp. Siri Gunborg Ekström, född Persson gifter sig den 21 december 1948 och familjen var bosatt i Limhamn. Hon var gift med Kjäll Magnus Ekström född den 9 juli 1920 i Malmö Caroli. Familjen var folkbokförd 1970 på Tessins väg 19A i Malmö. Kjäll Magnus avlider den 8 maj 1972 och Siri Gunborg avlider den 3 december 2012.
Ethel Margitfödd den 15 april 1923 i Starrarp Ethel Margit Ilien, född Persson gifte sig den 1 september 1950 med Anders Fredrik Ilien född den 22 november 1919 i Lund. Familjen var folkbokförd på Skolgatan 2 i Lund. Anders Fredrik avlider den 8 juli 1959 och Ethel Margit avlider den 3 februari 2012 i Sankt Peters Kloster i Lund.