Johannes Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:40 4 maj 1895 - 13 februari 1905