Johannes Johansson och Augusta Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:4 (avregistrerat nummer) 16 december 1909 - 15 februari 1948
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 16 december 1909 - 15 februari 1948

Johannes Johansson var son till de tidigare ägarna Johan Olsson och hans hustru Anna Nilsdotter och han föddes den 8 juli 1880 i Starrarp. Den 21 oktober 1911 gifter sig Johannes i Fränninge med Augusta Andersson född den 22 januari 1885 i Östraby. Augusta var dotter till åbon på Hjerås nr 3, Anders Nilsson och hans hustru Kerstin Jönsdotter. Augusta arbetade som sömmerska och kom närmast ifrån Starrarp nr 8, dit familjen hade flyttat. Johannes och Augusta driver gården fram till 1948 då den säljs. Flyttare senare till Bjerröd 4:54 i Östra Kärrstorp och där Johannes avlider den 16 januari 1956 och Augusta avlider den 1 april 1956 i Starrarp 2:9.

Jordbruksräkningen 1944, Johannes Johansson

Källa: SCB; Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 uppgavs att fastigheten omfattade totalt 17,5 hektar varav 17 hektar var åkermark. Fyra hektar var täckdikat med tegelrör och 2 hektar var täckdikat med annat material. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ett tröskverk. Man hade installerat vatten och avlopp i boningshuset samt att vatten var indraget i stallarna. Det fanns elektricitet installerat för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Johan Hellner född den 2 januari 1913 i Starrarp. Johan Hellner Johansson förblev ogift och han tog över föräldragården 1948 och drev den fram till sin död den 21 juli 1954.
Anton Gunnarfödd den 29 november 1913 i Starrarp. Anton Gunnar Johansson skiljer sig den 22 mars 1963 och han är folkbokförd i Landskrona. Han avlider på Gjörloffsgatan 132 i Landskrona den 5 oktober 1992.
Albin Gotthardfödd den 27 februari 1916 i Starrarp. Albin Gotthard Johansson gifter sig den 15 oktober 1955 och är bosatt i Malmö. Familjen bor på Kulladalsgatan 6A i Malmö och han avlider den 23 augusti 1973.
Sigfrid Hildingfödd den 7 september 1918 i Starrarp. Sigfrid Hilding Johansson gifter sig den 16 mars 1946 och är 1971 folkbokförd i Hammarlunda. Han är bosatt på Tro- gården i Löberöd och han avlider den 29 mars 1993.
Astrid Gunhildfödd den 5 mars 1921 i Starrarp. Astrid Gunhild gifter sig i Fränninge den 5 maj 1951 med lantbruksbiträdet på Starrarp 2:9 Axel Albert Johansson. Dom var bosatta på Säterivägen 15 i Vollsjö och Axel Albert avlider den 28 september 1992. Astrid Gunhild flyttar till Ängsgatan 1D i Sjöbo och hon av- lider den 3 juli 2008.
Karl Lennartfödd den 25 augusti 1925 i Starrarp. Nöddöptes av folkskoleläraren M. Andersson i Starrarp, men avled den 8 september 1925.