Johannes Granberg och Kersti Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:51 (avregistrerat nummer) 15 februari 1875 - 23 januari 1897
Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer) 15 februari 1875 - 23 januari 1897
Fränninge 23:11 9 april 1904 - 9 april 1904
Fränninge 23:10 (avregistrerat nummer) 1 oktober 1880 - 10 februari 1923
Fränninge 23:10 (avregistrerat nummer) 1 oktober 1880 - 30 januari 1893
Vallarum 14:9 (avregistrerat nummer) 3 april 1920 - 3 april 1920
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 7 februari 1878 - 10 februari 1923
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 6 februari 1922 - 6 februari 1922

Johannes Granberg var född den 26 mars 1850 i Öved och han var son till den ogifta pigan Kersti Pehrsson på Öveds Kloster. Såsom fader uppgavs djurläkaren Georg Granberg på Öveds Kloster. Johannes gifte sig den 31 december 1889 med åbodottern på Fränninge nr 23 Kersti Nilsdotter. Johannes var skollärare på Fränninge nr 23. Kersti var född den 28 november 1864 i Lövestad och hon var dotter till åbon på Heinge nr 2 Nils Olsson och hans hustru Elna Mårtensdotter. Johannes är senare skriven som före detta skollärare och han var benämnd åbo i stället. Familjen bor kvar i Fränninge nr 23 och där Johannes avlider den 19 november 1926 utav kräfta i urinblåsa. Kersti är senare bosatt på Vallarum nr 3 och där hon avlider den 28 maj 1940 utav lung- och halskatarr.

Bouppteckning efter Johannes Granberg som avled på Fränninge nr 23 den 19 november 1926.

Bouppteckning efter Kerstin Granberg, född Nilsson som avled på Fränninge den 27 maj 1940.

Barn

NamnBeskrivning
Kristina född den 20 juli 1901 i Fränninge nr 23. Kristina Granberg gifte sig den 22 mars 1923 i Malmö med Martin Svensson som var född den 5 mars 1901 i Vallarum nr 3. Familjen är först bosatt på Fränninge nr 23 men flyttar senare till Vallarum nr 3 där Kristina avlider den 18 januari 1943 utav kräfta i bröstet och lungsäcksinflamation. Martin Svensson gifter om sig 1944 och dom var bosatta på Norra Torggatan 4 i Höör och där Martin avlider den 7 november 1979.