Johannes Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 18 juni 1887 - 1 oktober 1887