Johanna Österling

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 2 december 1954 - 2 september 1961