Johanna Olsson, född Persson (änka efter Nils Lorentz Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 28:5 (aktuellt nummer) 18 april 1940 - 14 mars 1951