Johanna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:20 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1867 - 4 augusti 1893

Johanna var dotter till Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter.