Johanna Nilsson, född Abelin (änka efter Nils Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 17 november 1945 - 13 januari 1953
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 3 maj 1936 – 30 mars 1937