Johanna Nilsson (hushållerska hos Nils Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 24:10 (avregistrerat nummer) 3 maj 1920 - 5 februari 1935
Vallarum 7:38 (avregistrerat nummer) 17 november 1945 - 13 januari 1953

Johanna Nilsson var född den 17 juni 1890 i Vallarum och Johanna var dotter till åbon på Vallarum Nils Persson och hans hustru Bengta Nilsson. Johanna arbetade som hushållerska hos Nils Nilsson som bor på Vallarum 7:43 och han avlider den 4 februari 1961. Johanna äger fastigheten 7:38 fram till 1953. Hon är senare bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 21 augusti 1981.