Johanna Nilsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:43 (aktuellt nummer) 4 maj 1961 - 10 oktober 1975