Johanna Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 17 november 1945 - 13 januari 1953

Änka efter Anders Nilsson som tillsammans med Johanna ägde fastigheten.