Johanna Augusta Nilsson, född Jönsson (änka efter Nils Alfred Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 29 juli 1926 - 14 november 1928